Επικοινωνία

Τηλέφωνο

6944 55.22.55

2310 42.55.44

Email

info@premiumdev.gr

Διεύθυνση

Τ. Οικονομίδη 62

Καλαμαριά | Θεσσαλονίκη